Aktuálne ponuky práce v školstve

1 - 5 z 5
Stredná priemyselná škola
Ul. slovenských partizánov 1132/52, Považská Bystrica
Pedagogická pozícia 9.5.2022
Stredná odborná škola
Pod Sokolice 14, Trenčín
Pedagogická pozícia 2.5.2022
Stredná odborná škola letecko - technická
Legionárska 160, Trenčín
Pedagogická pozícia 21.3.2022
Stredná priemyselná škola
Obrancov mieru 343/1, Dubnica nad Váhom
Pedagogická pozícia 1.3.2022
Stredná odborná škola
Lipová 8, Handlová
Pedagogická pozícia 7.2.2022