Aktuálne ponuky práce v školstve

1 - 5 z 5
Stredná priemyselná škola Myjava
SNP 413/8, Myjava
Pedagogická pozícia 15.11.2023
Základná škola
Športovcov 372/21, Partizánske
Pedagogická pozícia 8.11.2023
Základná škola
Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom
Pedagogická pozícia 24.10.2023
Gymnázium M. R. Štefánika
Športová 41, Nové Mesto nad Váhom
Pedagogická pozícia 11.10.2023
Stredná odborná škola letecko - technická
Legionárska 160, Trenčín
Pedagogická pozícia 27.9.2023