Aktuálne ponuky práce v školstve

21 - 38 z 38
Súkromné centrum špecialno - pedagogického poradenstva HELP- DYS
Lúky 127, Lúky
Pedagogická pozícia 10.1.2022
Súkromné centrum špecialno - pedagogického poradenstva HELP- DYS
Lúky 127, Lúky
Pedagogická pozícia 10.1.2022
Základná škola s materskou školou pre deti a žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou internátna
Brezolupy 30, Brezolupy
Pedagogická pozícia 7.1.2022
Základná škola s materskou školou
Školská 292/7, Bojnice
Pedagogická pozícia 5.1.2022
Základná škola s materskou školou
Školská 292/7, Bojnice
Pedagogická pozícia 5.1.2022
Základná škola s materskou školou Jána Hollého
Pobedim 433, Pobedim
Pedagogická pozícia 4.1.2022
Základná škola s materskou školou Hugolína Gavloviča
Školská 369, Pruské
Pedagogická pozícia 29.12.2021
Stredná zdravotnícka škola
Vinohradnícka 8, Prievidza
Pedagogická pozícia 26.12.2021
Stredná zdravotnícka škola
Vinohradnícka 8, Prievidza
Pedagogická pozícia 26.12.2021
Základná škola s materskou školou
Považské Podhradie 169, Považská Bystrica
Pedagogická pozícia 14.12.2021
Základná škola Andreja Bagara
SNP 6, Trenčianske Teplice
Pedagogická pozícia 8.12.2021
Stredná odborná škola technická
Bratislavská 439/18, Dubnica nad Váhom
Pedagogická pozícia 7.12.2021
Piaristické gymnázium Jozefa Braneckého
Palackého 4, Trenčín
Nepedagogická pozícia 1.12.2021
Základná škola
Hodžova 37, Trenčín
Pedagogická pozícia 1.12.2021
Základná škola
Školská 766/2, Lehota pod Vtáčnikom
Pedagogická pozícia 3.11.2021
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Nábr. J. Kalinčiaka 1, Prievidza
Pedagogická pozícia 2.11.2021
Základná škola s materskou školou Hugolína Gavloviča
Školská 369, Pruské
Pedagogická pozícia 18.8.2021
Základná škola
Školská 766/2, Lehota pod Vtáčnikom
Pedagogická pozícia 16.8.2021