Aktuálne ponuky práce v školstve

1 - 4 z 4
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Nábr. J. Kalinčiaka 1, Prievidza
Nepedagogická pozícia 21.11.2022
Základná škola s materskou školou Samuela Timona
Trenčianska Turná 30, Trenčianska Turná
Nepedagogická pozícia 16.11.2022
Stredná priemyselná škola
Obrancov mieru 343/1, Dubnica nad Váhom
Nepedagogická pozícia 10.11.2022
Základná škola
Dlhé Hony 1, Trenčín
Nepedagogická pozícia 3.10.2022