Aktuálne ponuky práce v školstve

1 - 20 z 51
Základná škola s materskou školou
Podolie 804, Podolie
Pedagogická pozícia 14.05.2021
Materská škola pri základnej škole
Školská 539, Skačany
Pedagogická pozícia 13.05.2021
Základná škola
Duklianska 1, Bánovce nad Bebravou
Pedagogická pozícia 13.05.2021
ZŠ s MŠ J.A.Komenského
Lednica 350, Lednica
Pedagogická pozícia 13.05.2021
Materská škola
Malonecpalská 206/37, Prievidza
Manažment 14.05.2021
Základná škola
Kubranská 80, Trenčín
Pedagogická pozícia 13.05.2021
Stredná odborná škola
Slov. partizánov 1129/49, Považská Bystrica
Nepedagogická pozícia 10.05.2021
Základná škola s MŠ
Udiča 248, Udiča
Pedagogická pozícia 10.05.2021
Gymnázium Ľudovíta Štúra
1. mája 170/2, Trenčín
Pedagogická pozícia 10.05.2021
Základná škola s MŠ
Nová Bošáca 76, Nová Bošáca
Pedagogická pozícia 10.05.2021
Materská škola pri základnej škole
Trenčianske Stankovce 380, Trenčianske Stankovce
Pedagogická pozícia 07.05.2021
Základná škola
Kubranská 80, Trenčín
Pedagogická pozícia 07.05.2021
Súkromná základná škola pre žiakov s autizmom
L. Novomeského 11, Trenčín
Pedagogická pozícia 06.05.2021
Súkromná základná škola pre žiakov s autizmom
L. Novomeského 11, Trenčín
Pedagogická pozícia 06.05.2021
Stredná odborná škola
Lipová 8, Handlová
Pedagogická pozícia 06.05.2021
Základná škola s materskou školou Jána Smreka
Melčice-Lieskové 377, Melčice-Lieskové
Pedagogická pozícia 04.05.2021
Základná škola s materskou školou Jána Smreka
Melčice-Lieskové 377, Melčice-Lieskové
Pedagogická pozícia 04.05.2021
Základná škola s materskou školou Vavrinca Benedikta
Ul. Družby 339/2, Nedožery-Brezany
Pedagogická pozícia 03.05.2021
Základná škola s materskou školou Vavrinca Benedikta
Ul. Družby 339/2, Nedožery-Brezany
Pedagogická pozícia 03.05.2021
Základná škola s materskou školou Vavrinca Benedikta
Ul. Družby 339/2, Nedožery-Brezany
Pedagogická pozícia 03.05.2021