Aktuálne ponuky práce v školstve

1 - 15 z 15
Stredná priemyselná škola
Ul. slovenských partizánov 1132/52, Považská Bystrica
Pedagogická pozícia 1.12.2022
Stredná priemyselná škola
Ul. slovenských partizánov 1132/52, Považská Bystrica
Pedagogická pozícia 1.12.2022
Stredná odborná škola technická
Bratislavská 439/18, Dubnica nad Váhom
Pedagogická pozícia 29.11.2022
Základná škola s materskou školou
Kočovce 380, Kočovce
Nepedagogická pozícia 28.11.2022
Základná škola
Janka Kráľa 1, Nová Dubnica
Pedagogická pozícia 24.11.2022
Základná škola s materskou školou Pavla Demitru
Centrum II 87, Dubnica nad Váhom
Nepedagogická pozícia 23.11.2022
Piaristická spojená škola Františka Hanáka
A. Hlinku 44, Prievidza
Pedagogická pozícia 22.11.2022
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Nábr. J. Kalinčiaka 1, Prievidza
Nepedagogická pozícia 21.11.2022
Základná škola s materskou školou
Nitrica 41, Nitrica
Pedagogická pozícia 16.11.2022
Základná škola s materskou školou Samuela Timona
Trenčianska Turná 30, Trenčianska Turná
Nepedagogická pozícia 16.11.2022
Základná škola s materskou školou
Lúka 135, Lúka
Pedagogická pozícia 11.11.2022
Základná škola
Janka Kráľa 1, Nová Dubnica
Pedagogická pozícia 10.11.2022
Základná škola s materskou školou
Komenského 428/43, Ráztočno
Pedagogická pozícia 6.11.2022
Centrum pedagogicko - psychologického poradenstva a prevencie
5. apríla 792/14, Bánovce nad Bebravou
Pedagogická pozícia 3.11.2022
Základná škola
Duklianska 1, Bánovce nad Bebravou
Nepedagogická pozícia 2.11.2022