Aktuálne ponuky práce v školstve

1 - 13 z 13
Gymnázium
Jablonská 301/5, Myjava
Pedagogická pozícia 12.4.2024
Základná škola
Hurbanova 128/25, Stará Turá
Pedagogická pozícia 11.4.2024
Základná škola s materskou školou
Horná Streda 391, Horná Streda
Pedagogická pozícia 9.4.2024
Gymnázium Ľudovíta Štúra
1. mája 170/2, Trenčín
Pedagogická pozícia 4.4.2024
Stredná priemyselná škola, Ul. slovenských partizánov 1132/52, Považská Bystrica
Ul. slovenských partizánov 1132/52, Považská Bystrica
Pedagogická pozícia 6.3.2024
Stredná odborná škola
Lipová 8, Handlová
Pedagogická pozícia 27.2.2024
Stredná odborná škola
Pod Sokolice 14, Trenčín
Pedagogická pozícia 19.2.2024
Súkromné gymnázium FUTURUM
Školská 66, Trenčín
Pedagogická pozícia 19.2.2024
Súkromné gymnázium FUTURUM
Školská 66, Trenčín
Pedagogická pozícia 19.2.2024
Súkromné gymnázium FUTURUM
Školská 66, Trenčín
Pedagogická pozícia 19.2.2024
Súkromné gymnázium FUTURUM
Školská 66, Trenčín
Pedagogická pozícia 19.2.2024
Súkromná základná škola
L. Novomeského 11 , Trenčín
Pedagogická pozícia 6.2.2024
Stredná priemyselná škola
Obrancov mieru 343/1, Dubnica nad Váhom
Pedagogická pozícia 24.1.2024