Aktuálne ponuky práce v školstve

1 - 13 z 13
Stredná zdravotnícka škola
Vinohradnícka 8A, Prievidza
Pedagogická pozícia 1.3.2024
Stredná zdravotnícka škola
Vinohradnícka 8A, Prievidza
Manažment 1.3.2024
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Nábr. J. Kalinčiaka 1, Prievidza
Pedagogická pozícia 1.3.2024
Materská škola
Petra Jilemnického 12/5, Nová Dubnica
Nepedagogická pozícia 29.2.2024
Súkromný školský klub detí FUTURUM ako súčasť Súkromnej základnej školy FUTURUM
1.mája 169/9, Trenčín
Pedagogická pozícia 28.2.2024
Súkromná základná škola FUTURUM
1.mája 169/9 , Trenčín
Pedagogická pozícia 28.2.2024
Súkromná základná škola FUTURUM
1.mája 169/9 , Trenčín
Pedagogická pozícia 28.2.2024
Základná škola s materskou školou Jána Amosa Komenského
Lednica 350, Lednica
Pedagogická pozícia 27.2.2024
Základná škola s materskou školou pre deti a žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou internátna
Brezolupy 30, Brezolupy
Pedagogická pozícia 27.2.2024
Súkromná základná škola
L. Novomeského 11 , Trenčín
Pedagogická pozícia 26.2.2024
Základná škola
Malinovského 1160/31, Partizánske
Pedagogická pozícia 26.2.2024
Základná škola
Tematínska 2092, Nové Mesto nad Váhom
Nepedagogická pozícia 26.2.2024
Základná škola s materskou školou
Častkovce 157, Častkovce
Pedagogická pozícia 25.2.2024