Aktuálne ponuky práce v školstve

1 - 5 z 5
Stredná zdravotnícka škola Celestíny Šimurkovej v Trenčíne
Veľkomoravská 14, Trenčín
Nepedagogická pozícia 5.10.2022
Súkromná základná umelecká škola
Gagarinova 7, Trenčín
Pedagogická pozícia 4.10.2022
Základná škola
Šišov 74, Šišov
Pedagogická pozícia 3.10.2022
Základná škola
Dlhé Hony 1, Trenčín
Nepedagogická pozícia 3.10.2022
Základná škola
Janka Palu 2, Nemšová
Pedagogická pozícia 29.9.2022