Aktuálne ponuky práce v školstve

1 - 11 z 11
Základná škola s materskou školou
Podolie 804, Podolie
Pedagogická pozícia 14.05.2021
Materská škola pri základnej škole
Školská 539, Skačany
Pedagogická pozícia 13.05.2021
Základná škola
Duklianska 1, Bánovce nad Bebravou
Pedagogická pozícia 13.05.2021
ZŠ s MŠ J.A.Komenského
Lednica 350, Lednica
Pedagogická pozícia 13.05.2021
Materská škola
Malonecpalská 206/37, Prievidza
Manažment 14.05.2021
Základná škola
Kubranská 80, Trenčín
Pedagogická pozícia 13.05.2021
Stredná odborná škola
Slov. partizánov 1129/49, Považská Bystrica
Nepedagogická pozícia 10.05.2021
Základná škola s MŠ
Udiča 248, Udiča
Pedagogická pozícia 10.05.2021
Gymnázium Ľudovíta Štúra
1. mája 170/2, Trenčín
Pedagogická pozícia 10.05.2021
Základná škola s MŠ
Nová Bošáca 76, Nová Bošáca
Pedagogická pozícia 10.05.2021
Základná škola s materskou školou Vavrinca Benedikta
Ul. Družby 339/2, Nedožery-Brezany
Pedagogická pozícia 14.05.2021