Aktuálne ponuky práce v školstve

1 - 6 z 6
Stredná odborná škola
Športová 675, Stará Turá
Pedagogická pozícia 23.9.2021
Základná škola
Janka Kráľa 1, Nová Dubnica
Pedagogická pozícia 23.9.2021
Súkromná materská škola
M. Turkovej 22, Trenčín
Nepedagogická pozícia 22.9.2021
Súkromná materská škola
M. Turkovej 22, Trenčín
Pedagogická pozícia 21.9.2021
Základná škola s materskou školou
Pod hájom 967, Dubnica nad Váhom
Pedagogická pozícia 21.9.2021
Základná škola
Tematínska 2092, Nové Mesto nad Váhom
Pedagogická pozícia 20.9.2021