Aktuálne ponuky práce v školstve

1 - 4 z 4
Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva ako súčasť Spojenej školy
Hradná 7, Komárno
Pedagogická pozícia 29.7.2021
Základná škola s MŠ
Školská 528, Veľké Ripňany
Pedagogická pozícia 15.7.2021
Základná škola s materskou školou
Nové Sady 176, Nové Sady
Pedagogická pozícia 13.7.2021
Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie
Pevnostný rad 14, Komárno
Pedagogická pozícia 3.7.2021