Aktuálne ponuky práce v školstve

1 - 11 z 11
Stredná odborná škola techniky a služieb
Tovarnícka 1609, Topoľčany
Pedagogická pozícia 22.10.2021
Stredná odborná škola techniky a služieb
Tovarnícka 1609, Topoľčany
Pedagogická pozícia 22.10.2021
Stredná odborná škola techniky a služieb
Tovarnícka 1609, Topoľčany
Pedagogická pozícia 22.10.2021
Základná škola s materskou školou
Na Hôrke 30, Nitra
Pedagogická pozícia 22.10.2021
Stredná odborná škola techniky a služieb
Tovarnícka 1609, Topoľčany
Nepedagogická pozícia 20.10.2021
Základná škola
Plavé Vozokany 114, Plavé Vozokany
Pedagogická pozícia 20.10.2021
Základná škola s materskou školou
Urmince 298, Urmince
Pedagogická pozícia 20.10.2021
Základná škola Štefana Senčíka
Tekovská 17, Starý Tekov
Manažment 19.10.2021
Spojená škola
Komárňanská 28, Nové Zámky
Pedagogická pozícia 18.10.2021
Spojená škola
Komárňanská 28, Nové Zámky
Pedagogická pozícia 18.10.2021
Súkromná základná škola UNITED NATIONS ELEMENTARY SCHOOL
Javorová 644/12, Nitra
Pedagogická pozícia 18.10.2021