Aktuálne ponuky práce v školstve

1 - 9 z 9
Základná škola
Semerovo 110, Semerovo
Pedagogická pozícia 9.8.2022
Základná škola
Cesta na vŕšku 1, Marcelová
Pedagogická pozícia 9.8.2022
Základná škola Jána Amosa Komenského
Nová cesta 9, Tvrdošovce
Pedagogická pozícia 8.8.2022
Základná škola Jána Amosa Komenského
Nová cesta 9, Tvrdošovce
Pedagogická pozícia 8.8.2022
Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie
Pevnostný rad 14, Komárno
Nepedagogická pozícia 8.8.2022
Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie
Pevnostný rad 14, Komárno
Pedagogická pozícia 8.8.2022
Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie
Pevnostný rad 14, Komárno
Pedagogická pozícia 8.8.2022
Základná škola s materskou školou
Kozárovce 927, Kozárovce
Pedagogická pozícia 5.8.2022
Základná škola s materskou školou
Kozárovce 927, Kozárovce
Pedagogická pozícia 5.8.2022