Aktuálne ponuky práce v školstve

1 - 6 z 6
Základná škola s materskou školou Karola Strmeňa
Ul. J.A.Komenského č.8, Palárikovo
Pedagogická pozícia 14.05.2021
Základná škola s materskou školou
Kolta 245, Kolta
Pedagogická pozícia 10.05.2021
Základná škola
Bojná 76, Bojná
Pedagogická pozícia 05.05.2021
Základná škola
Fatranská 14, Nitra
Pedagogická pozícia 22.04.2021
ZŠ kniežaťa Pribinu
Andreja Šulgana 1, Nitra
Pedagogická pozícia 15.04.2021
Základná škola - Alapiskola
Školská 330, Jelenec
Pedagogická pozícia 13.04.2021