Aktuálne ponuky práce v školstve

1 - 3 z 3
Základná škola Gábora Barossa s vyučovacím jazykom maďarským - Baross Gábor Alapiskola
Školská 4, Čata
Pedagogická pozícia 17.6.2022
Základná škola
Robotnícka 25, Zlaté Moravce
Pedagogická pozícia 15.6.2022
Základná škola s materskou školou
Urmince 298, Urmince
Pedagogická pozícia 8.3.2022