Aktuálne ponuky práce v školstve

21 - 33 z 33
Základná škola Jána Amosa Komenského
Rábska 14, Kolárovo
Pedagogická pozícia 4.10.2021
Gymnázium Andreja Vrábla
Mierová 5, Levice
Pedagogická pozícia 1.10.2021
Gymnázium
Golianova 68, Nitra
Pedagogická pozícia 1.10.2021
Súkromná základná škola UNITED NATIONS ELEMENTARY SCHOOL
Javorová 644/12, Nitra
Nepedagogická pozícia 30.9.2021
Základná škola
Beethovenova 11, Nitra
Pedagogická pozícia 30.9.2021
Základná škola
Robotnícka 25, Zlaté Moravce
Pedagogická pozícia 28.9.2021
Základná škola s materskou školou
Nitrianska Blatnica 3, Nitrianska Blatnica
Nepedagogická pozícia 27.9.2021
Gymnázium Hansa Selyeho s vyučovacím jazykom maďarským - Selye János Gimnázium
Biskupa Királya 5, Komárno
Pedagogická pozícia 27.9.2021
Gymnázium
Školská 26, Vráble
Pedagogická pozícia 22.9.2021
Stredná odborná škola polytechnická
Ul. SNP 2, Zlaté Moravce
Pedagogická pozícia 6.9.2021
Základná škola Adolfa Majthényiho s vyučovacím jazykom maďarským - Majthényi Adolf Alapiskola
Hlavné námestie 13, Dvory nad Žitavou
Pedagogická pozícia 5.8.2021
Základná škola Adolfa Majthényiho s vyučovacím jazykom maďarským - Majthényi Adolf Alapiskola
Hlavné námestie 13, Dvory nad Žitavou
Pedagogická pozícia 5.8.2021
Základná škola
Litoměřická 32, Topoľčianky
Pedagogická pozícia 7.7.2021