Nepedagogická pozícia
Pedagogická pozícia

Aktuálne ponuky práce v školstve

1 - 3 z 3
Základná škola s materskou školou Jozefa Murgaša
Horná 22, Šaľa
Nepedagogická pozícia 25.1.2022
Základná škola
časť Čápor 1085, Cabaj - Čápor
Pedagogická pozícia 24.1.2022
Stredná odborná škola gastronómie a cestovného ruchu
Levická 40, Nitra
Nepedagogická pozícia 24.1.2022