Aktuálne ponuky práce v školstve

1 - 19 z 19
Základná škola
Báb 225, Báb
Pedagogická pozícia 29.11.2022
Základná škola, Fatranská 14, Nitra
Fatranská 14, Nitra
Pedagogická pozícia 29.11.2022
Základná škola, Fatranská 14, Nitra
Fatranská 14, Nitra
Pedagogická pozícia 29.11.2022
Súkromná základná škola UNITED NATIONS ELEMENTARY SCHOOL
Javorová 644/12, Nitra
Nepedagogická pozícia 29.11.2022
Základná škola kráľa Svätopluka
Dražovská 6, Nitra
Nepedagogická pozícia 29.11.2022
Základná škola s materskou školou
Sídlisko Lúky 1226, Vráble
Nepedagogická pozícia 28.11.2022
Liečebno - výchovné sanatórium
Mojmírovská 70, Poľný Kesov
Pedagogická pozícia 26.11.2022
Súkromná základná škola Makovičky
Baničová 14, Nitra
Pedagogická pozícia 23.11.2022
Základná škola
Nábrežie mládeže 5, Nitra
Pedagogická pozícia 22.11.2022
Stredná odborná škola polytechnická
Ul. SNP 2, Zlaté Moravce
Pedagogická pozícia 22.11.2022
Základná škola - Alapiskola
Školská 330, Jelenec
Pedagogická pozícia 22.11.2022
Stredná odborná škola chovu koní a služieb - Lótenyésztési és Szolgáltatóipari Szakközépiskola
Štúrova 74, Šaľa
Nepedagogická pozícia 16.11.2022
Základná škola
Topoľová 8, Nitra
Pedagogická pozícia 9.11.2022
Gymnázium Andreja Vrábla
Mierová 5, Levice
Pedagogická pozícia 9.11.2022
Základná škola
J. Stampayho 928/76, Gbelce
Pedagogická pozícia 8.11.2022
Základná škola s materskou školou
Rastislavice 186, Rastislavice
Pedagogická pozícia 7.11.2022
Liečebno - výchovné sanatórium
Mojmírovská 70, Poľný Kesov
Nepedagogická pozícia 4.11.2022
Liečebno - výchovné sanatórium
Mojmírovská 70, Poľný Kesov
Pedagogická pozícia 4.11.2022
Stredná odborná škola obchodu a služieb - Kereskedelmi és Szolgáltatóipari Szakközépiskola
Budovateľská 32, Komárno
Pedagogická pozícia 4.11.2022