Aktuálne ponuky práce v školstve

1 - 20 z 88
Základná škola
J. Stampayho 928/76, Gbelce
Pedagogická pozícia 23.5.2024
Základná škola
J. Stampayho 928/76, Gbelce
Pedagogická pozícia 23.5.2024
Základná škola s materskou školou
Školská 416, Tekovské Nemce
Pedagogická pozícia 23.5.2024
Základná škola s materskou školou
Čajkov 285, Čajkov
Nepedagogická pozícia 23.5.2024
Gymnázium
17. novembra 1180/16, Topoľčany
Pedagogická pozícia 23.5.2024
Gymnázium
17. novembra 1180/16, Topoľčany
Pedagogická pozícia 23.5.2024
Cirkevná základná škola Žofie Bosniakovej
Nám. hrdinov 6, Šurany
Pedagogická pozícia 22.5.2024
Gymnázium
17. novembra 1180/16, Topoľčany
Pedagogická pozícia 22.5.2024
Reedukačné centrum
Nám. kpt. Nálepku 613, Vráble
Nepedagogická pozícia 22.5.2024
Reedukačné centrum
Nám. kpt. Nálepku 613, Vráble
Pedagogická pozícia 22.5.2024
Reedukačné centrum
Nám. kpt. Nálepku 613, Vráble
Pedagogická pozícia 22.5.2024
Spojená škola internátna
Z. Nejedlého 41, Levice
Pedagogická pozícia 22.5.2024
Spojená škola internátna
Z. Nejedlého 41, Levice
Pedagogická pozícia 22.5.2024
Základná škola s materskou školou Jozefa Murgaša
Horná 22, Šaľa
Pedagogická pozícia 21.5.2024
Základná škola s materskou školou
Školská 5, Jacovce
Pedagogická pozícia 21.5.2024
Základná škola s materskou školou
kpt. Nálepku 43, Bánov
Pedagogická pozícia 21.5.2024
Základná škola
Školská 26, Pribeta
Pedagogická pozícia 21.5.2024
Základná škola s materskou školou
Rišňovce 427, Rišňovce
Pedagogická pozícia 21.5.2024
Základná škola
Školská 851/4, Veľké Zálužie
Pedagogická pozícia 20.5.2024
Piaristická spojená škola sv. Jozefa Kalazanského
Piaristická 6, Nitra
Pedagogická pozícia 20.5.2024