Aktuálne ponuky práce v školstve

1 - 20 z 27
Materská škola
8. mája 2, Šaľa
Pedagogická pozícia 16.8.2022
Základná škola s materskou školou
Novozámocká 129, Nitra
Pedagogická pozícia 16.8.2022
Základná škola kniežaťa Pribinu
Andreja Šulgana 1, Nitra
Pedagogická pozícia 15.8.2022
Základná umelecká škola
J. Kráľa 4, Zlaté Moravce
Pedagogická pozícia 15.8.2022
Základná škola s materskou školou s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola és Óvoda
Ipeľský Sokolec 332, Ipeľský Sokolec
Pedagogická pozícia 11.8.2022
Základná škola
Semerovo 110, Semerovo
Pedagogická pozícia 9.8.2022
Základná škola
Cesta na vŕšku 1, Marcelová
Pedagogická pozícia 9.8.2022
Základná škola Jána Amosa Komenského
Nová cesta 9, Tvrdošovce
Pedagogická pozícia 8.8.2022
Základná škola Jána Amosa Komenského
Nová cesta 9, Tvrdošovce
Pedagogická pozícia 8.8.2022
Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie
Pevnostný rad 14, Komárno
Nepedagogická pozícia 8.8.2022
Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie
Pevnostný rad 14, Komárno
Pedagogická pozícia 8.8.2022
Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie
Pevnostný rad 14, Komárno
Pedagogická pozícia 8.8.2022
Základná škola s materskou školou
Kozárovce 927, Kozárovce
Pedagogická pozícia 5.8.2022
Základná škola s materskou školou
Kozárovce 927, Kozárovce
Pedagogická pozícia 5.8.2022
Základná škola s materskou školou
Urmince 298, Urmince
Pedagogická pozícia 3.8.2022
Základná škola s materskou školou
Urmince 298, Urmince
Nepedagogická pozícia 3.8.2022
Základná škola s materskou školou
Urmince 298, Urmince
Nepedagogická pozícia 3.8.2022
Základná škola s materskou školou Árpáda Fesztyho s vyučovacím jaz. maďarským - Feszty Árpád Alapiskola és Óvoda
Športová 7, Hurbanovo
Pedagogická pozícia 3.8.2022
Gymnázium sv. Cyrila a Metoda ako organizačná zložka Spojenej katolíckej školy
Farská 19, Nitra
Pedagogická pozícia 2.8.2022
Súkromná materská škola
Štúrova 15, Zlaté Moravce
Pedagogická pozícia 2.8.2022