Aktuálne ponuky práce v školstve

1 - 20 z 25
Stredná odborná škola chovu koní a služieb - Lótenyésztési és Szolgáltatóipari Szakközépiskola
Štúrova 74, Šaľa
Nepedagogická pozícia 23.3.2023
Základná škola s materskou školou
Jatov 189, Jatov
Pedagogická pozícia 23.3.2023
Základná škola s materskou školou
Jasová 7, Jasová
Pedagogická pozícia 22.3.2023
Súkromné centrum poradenstva a prevencie
Ul. J. Hollého 558/1 , Levice
Pedagogická pozícia 21.3.2023
Základná škola
Beethovenova 11, Nitra
Pedagogická pozícia 21.3.2023
Základná škola
Hlavná 60, Dolný Pial
Pedagogická pozícia 17.3.2023
Základná škola
Nábrežie mládeže 5, Nitra
Pedagogická pozícia 16.3.2023
Základná škola kráľa Svätopluka
Dražovská 6, Nitra
Nepedagogická pozícia 16.3.2023
Spojená škola
Pod Kalváriou 941, Topoľčany
Pedagogická pozícia 15.3.2023
Základná škola svätého Vojtecha
Levická 903, Vráble
Pedagogická pozícia 14.3.2023
Základná škola s materskou školou
Novozámocká 129, Nitra
Pedagogická pozícia 14.3.2023
Stredná odborná škola gastronómie a cestovného ruchu
Levická 40, Nitra
Nepedagogická pozícia 13.3.2023
Súkromná základná škola UNITED NATIONS ELEMENTARY SCHOOL
Javorová 644/12, Nitra
Nepedagogická pozícia 13.3.2023
Základná škola Ľudovíta Štúra
Pionierska 4, Šaľa
Pedagogická pozícia 9.3.2023
Základná škola
Benkova 34, Nitra
Pedagogická pozícia 8.3.2023
Základná škola
Benkova 34, Nitra
Pedagogická pozícia 8.3.2023
Súkromná základná umelecká škola ARS STUDIO
Dubíkova 24, Nitra
Pedagogická pozícia 8.3.2023
Súkromná základná škola Makovičky
Baničová 14, Nitra
Pedagogická pozícia 5.3.2023
Základná škola s materskou školou 276
Michal nad Žitavou 276, Michal nad Žitavou
Pedagogická pozícia 3.3.2023
Základná škola
Robotnícka 25, Zlaté Moravce
Pedagogická pozícia 3.3.2023