Aktuálne ponuky práce v školstve

1 - 20 z 26
Základná škola - Alapiskola
Školská 330, Jelenec
Nepedagogická pozícia 23.9.2022
Základná škola
Nábrežie mládeže 5, Nitra
Pedagogická pozícia 23.9.2022
Základná škola
Školská 1, Vinodol
Pedagogická pozícia 23.9.2022
Základná škola, Fatranská 14, Nitra
Fatranská 14, Nitra
Pedagogická pozícia 22.9.2022
Základná umelecká škola
Mojmírovce 897, Mojmírovce
Pedagogická pozícia 21.9.2022
Súkromná základná škola UNITED NATIONS ELEMENTARY SCHOOL
Javorová 644/12, Nitra
Nepedagogická pozícia 19.9.2022
Piaristická spojená škola sv. Jozefa Kalazanského
Piaristická 6, Nitra
Pedagogická pozícia 16.9.2022
Základná škola s materskou školou
Školská 252, Beladice
Pedagogická pozícia 16.9.2022
Súkromná základná škola UNITED NATIONS ELEMENTARY SCHOOL
Javorová 644/12, Nitra
Nepedagogická pozícia 16.9.2022
Základná škola
Školská 1, Vinodol
Pedagogická pozícia 16.9.2022
Základná škola - Alapiskola
Dolné Obdokovce 183, Dolné Obdokovce
Pedagogická pozícia 14.9.2022
Základná škola
Rozmarínová 1, Komárno
Pedagogická pozícia 14.9.2022
Základná škola
Školská 1, Vinodol
Pedagogická pozícia 14.9.2022
Stredná odborná škola gastronómie a cestovného ruchu
Levická 40, Nitra
Nepedagogická pozícia 14.9.2022
Základná škola
Školská 897/8, Mojmírovce
Pedagogická pozícia 14.9.2022
Základná škola
Školská 1, Vinodol
Nepedagogická pozícia 13.9.2022
Základná škola
Klasov 20, Klasov
Pedagogická pozícia 12.9.2022
Základná škola s materskou školou
Novozámocká 129, Nitra
Pedagogická pozícia 12.9.2022
Súkromná základná umelecká škola ART PEGAS
Štefánikova 140, Nitra
Pedagogická pozícia 11.9.2022
Súkromná základná umelecká škola ART PEGAS
Štefánikova 140, Nitra
Pedagogická pozícia 9.9.2022