Pracovné ponuky za

Aktuálne ponuky práce v školstve

281 - 300 z 302
Materská škola ako súčasť ZŠ s MŠ
Borodáčova 2, Bratislava-Ružinov
Pedagogická pozícia 22.9.2022
Škola umeleckého priemyslu
Sklenárova 7, Bratislava-Ružinov
Pedagogická pozícia 22.9.2022
Základná škola
Tupolevova 20, Bratislava-Petržalka
Pedagogická pozícia 20.9.2022
Súkromná stredná odborná škola
Exnárova 20, Bratislava-Ružinov
Pedagogická pozícia 19.9.2022
Cirkevná základná škola - Narnia
Beňadická 38, Bratislava-Petržalka
Pedagogická pozícia 19.9.2022
Gymnázium
1. mája 8, Malacky
Pedagogická pozícia 15.9.2022
Stredná odborná škola beauty služieb
Račianska 105, Bratislava-Nové Mesto
Pedagogická pozícia 14.9.2022
Súkromná materská škola Felix
Mikovíniho 3, Bratislava-Nové Mesto
Pedagogická pozícia 14.9.2022
Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky
Svätoplukova 2, Bratislava-Ružinov
Nepedagogická pozícia 12.9.2022
Základná škola
Vrútocká 58, Bratislava-Ružinov
Pedagogická pozícia 8.9.2022
Školská jedáleň pri Základnej škole
Žitavská 1, Bratislava-Vrakuňa
Nepedagogická pozícia 7.9.2022
Stredná odborná škola technológií a remesiel
Ivanská cesta 21, Bratislava-Ružinov
Manažment 6.9.2022
Súkromná základná škola s materskou školou Marie Montessori
Borinská 23, Bratislava-Lamač
Pedagogická pozícia 6.9.2022
Základná škola s materskou školou
Melíškova 650, Veľké Leváre
Pedagogická pozícia 6.9.2022
Základná škola
Mudroňova 83, Bratislava-Staré Mesto
Nepedagogická pozícia 3.9.2022
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským A. Molnára Szencziho - Szenczi M. A. Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola
Nám. A. Molnára 2, Senec
Pedagogická pozícia 30.8.2022
Spojená škola
ul. SNP 30, Ivanka pri Dunaji
Pedagogická pozícia 25.8.2022
Materská škola
Timravina 6, Bratislava-Staré Mesto
Nepedagogická pozícia 2.8.2022
Základná škola
Mudroňova 83, Bratislava-Staré Mesto
Nepedagogická pozícia 2.8.2022
Spojená škola sv. Františka z Assisi
Karloveská 32, Bratislava-Karlova Ves
Pedagogická pozícia 11.7.2022