Aktuálne ponuky práce v školstve

1 - 13 z 13
Súkromná škola umeleckého priemyslu Bohumila Baču
Ivanská cesta 21, Bratislava-Ružinov
Pedagogická pozícia 24.9.2021
Základná škola s materskou školou - predprimárne vzdelávanie
Kalinčiakova 12, Bratislava-Nové Mesto
Nepedagogická pozícia 24.9.2021
Súkromná školská jedáleň
Česká 10, Bratislava-Nové Mesto
Nepedagogická pozícia 23.9.2021
Cirkevné konzervatórium
Beňadická 16, Bratislava-Petržalka
Nepedagogická pozícia 23.9.2021
Základná škola a GYMNÁZIUM s vyučovacím jazykom maďarským - Magyar Tannyelvű Alapiskola és Gimnázium
Dunajská 13, Bratislava-Staré Mesto
Nepedagogická pozícia 23.9.2021
Súkromná škola umeleckého priemyslu Bohumila Baču
Ivanská cesta 21, Bratislava-Ružinov
Pedagogická pozícia 23.9.2021
Súkromná škola umeleckého priemyslu Bohumila Baču
Ivanská cesta 21, Bratislava-Ružinov
Pedagogická pozícia 23.9.2021
Základná škola
Kalinkovo 194, Kalinkovo
Pedagogická pozícia 23.9.2021
Základná škola
Kalinkovo 194, Kalinkovo
Pedagogická pozícia 23.9.2021
Stredná priemyselná škola elektrotechnická
Zochova 9, Bratislava-Staré Mesto
Pedagogická pozícia 23.9.2021
Gymnázium
Bilíkova 24, Bratislava-Dúbravka
Nepedagogická pozícia 23.9.2021
Základná škola a GYMNÁZIUM s vyučovacím jazykom maďarským - Magyar Tannyelvű Alapiskola és Gimnázium
Dunajská 13, Bratislava-Staré Mesto
Nepedagogická pozícia 23.9.2021
Gymnázium
1. mája 8, Malacky
Pedagogická pozícia 22.9.2021