Aktuálne ponuky práce v školstve

1 - 20 z 46
Základná škola
Šarfická 301, Blatné
Pedagogická pozícia 14.05.2021
Základná škola Kataríny Brúderovej
Osloboditeľská 1, Bratislava-Vajnory
Pedagogická pozícia 13.05.2021
Základná škola
Mlynská 50, Senec
Pedagogická pozícia 12.05.2021
Gymnázium
Ladislava Sáru 1, Bratislava-Karlova Ves
Pedagogická pozícia 12.05.2021
Súkromná základná škola
Kysucká 14, Senec
Pedagogická pozícia 11.05.2021
Základná škola
Mlynská 50, Senec
Pedagogická pozícia 10.05.2021
Základná škola s materskou školou J. A. Komenského
Hubeného 25, Bratislava-Rača
Pedagogická pozícia 07.05.2021
Základná škola
Nevädzová 2, Bratislava-Ružinov
Pedagogická pozícia 05.05.2021
Základná škola
Ružová dolina 29, Bratislava-Ružinov
Pedagogická pozícia 05.05.2021
Základná škola
Školská 11, Malinovo
Pedagogická pozícia 05.05.2021
Základná škola
Nevädzová 2, Bratislava-Ružinov
Pedagogická pozícia 04.05.2021
Spojená škola
Pankúchova 6, Bratislava-Petržalka
Pedagogická pozícia 29.04.2021
Základná škola
Gessayova 2, Bratislava-Petržalka
Pedagogická pozícia 29.04.2021
Gymnázium
Senecká 2, Pezinok
Pedagogická pozícia 28.04.2021
Spojená škola
Pankúchova 6, Bratislava-Petržalka
Pedagogická pozícia 28.04.2021
Základná škola
Mlynská 50, Senec
Pedagogická pozícia 28.04.2021
Súkromné gymnázium pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním CENADA
Majerníkova 60, Bratislava-Karlova Ves
Pedagogická pozícia 27.04.2021
SOŠ technická
Vranovská 4, Bratislava-Petržalka
Pedagogická pozícia 27.04.2021
Základná škola
Mlynská 50, Senec
Pedagogická pozícia 27.04.2021
Evanjelická ZŠ
Palisády 57, Bratislava-Staré Mesto
Pedagogická pozícia 26.04.2021