Aktuálne ponuky práce v školstve

1 - 14 z 14
Škola umeleckého priemyslu Josefa Vydru
Dúbravská cesta 11, Bratislava-Karlova Ves
Pedagogická pozícia 14.5.2022
Základná škola s materskou školou
Budmerice 430, Budmerice
Pedagogická pozícia 11.5.2022
Základná škola
Nejedlého 8, Bratislava-Dúbravka
Pedagogická pozícia 6.5.2022
Súkromné gymnázium pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním CENADA
Majerníkova 60, Bratislava-Karlova Ves
Pedagogická pozícia 3.5.2022
Základná škola
Rohožník 399, Rohožník
Pedagogická pozícia 2.5.2022
Spojená škola
Pankúchova 6, Bratislava-Petržalka
Pedagogická pozícia 26.4.2022
Hotelová akadémia
Mikovíniho 1, Bratislava-Nové Mesto
Pedagogická pozícia 25.4.2022
Obchodná akadémia
Dudova 4, Bratislava-Petržalka
Pedagogická pozícia 23.4.2022
Gymnázium
Bilíkova 24, Bratislava-Dúbravka
Pedagogická pozícia 20.4.2022
Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky
Svätoplukova 2, Bratislava-Ružinov
Pedagogická pozícia 11.4.2022
Obchodná akadémia Imricha Karvaša
Hrobákova 11, Bratislava-Petržalka
Pedagogická pozícia 5.4.2022
Súkromná základná škola pre intelektovo nadaných žiakov
Znievska 2, Bratislava-Petržalka
Pedagogická pozícia 29.3.2022
Školská jedáleň pri Gymnáziu
Bilíkova 24, Bratislava-Dúbravka
Pedagogická pozícia 15.3.2022
Stredná odborná škola pedagogická
Sokolská 6, Modra
Pedagogická pozícia 14.3.2022