Aktuálne ponuky práce v školstve

1 - 20 z 63
Základná škola
Bieloruská 1, Bratislava-Podunajské Biskupice
Pedagogická pozícia 3.2.2023
Materská škola
Miletičova 37, Bratislava-Ružinov
Nepedagogická pozícia 3.2.2023
Školská jedáleň pri Materskej škole
Miletičova 37, Bratislava-Ružinov
Nepedagogická pozícia 3.2.2023
Stredná odborná škola obchodu a služieb Samuela Jurkoviča
Sklenárova 1, Bratislava-Ružinov
Pedagogická pozícia 3.2.2023
Stredná odborná škola obchodu a služieb Samuela Jurkoviča
Sklenárova 1, Bratislava-Ružinov
Pedagogická pozícia 3.2.2023
Stredná odborná škola obchodu a služieb Samuela Jurkoviča
Sklenárova 1, Bratislava-Ružinov
Pedagogická pozícia 3.2.2023
Stredná odborná škola obchodu a služieb Samuela Jurkoviča
Sklenárova 1, Bratislava-Ružinov
Pedagogická pozícia 3.2.2023
Obchodná akadémia Imricha Karvaša
Hrobákova 11, Bratislava-Petržalka
Pedagogická pozícia 3.2.2023
Základná škola s materskou školou Jána Amosa Komenského
Hubeného 25, Bratislava-Rača
Pedagogická pozícia 3.2.2023
Základná škola s materskou školou Jána Amosa Komenského
Hubeného 25, Bratislava-Rača
Pedagogická pozícia 3.2.2023
Stredná odborná škola lýceum C. S. Lewisa
Haanova 28, Bratislava - mestská časť Petržalka
Pedagogická pozícia 3.2.2023
Základná škola
Žitavská 1, Bratislava-Vrakuňa
Pedagogická pozícia 3.2.2023
Stredná odborná škola lýceum C. S. Lewisa
Haanova 28, Bratislava - mestská časť Petržalka
Pedagogická pozícia 3.2.2023
Základná škola s materskou školou Za kasárňou
Za kasárňou 2, Bratislava-Nové Mesto
Nepedagogická pozícia 3.2.2023
Spojená škola
Tokajícka 24, Bratislava-Ružinov
Pedagogická pozícia 3.2.2023
Základná škola s materskou školou
Vištuk 44, Vištuk
Pedagogická pozícia 2.2.2023
Základná škola s materskou školou
Vištuk 44, Vištuk
Pedagogická pozícia 2.2.2023
Liečebno - výchovné sanatórium
Hrdličkova 21, Bratislava-Nové Mesto
Pedagogická pozícia 2.2.2023
Spojená škola
Pankúchova 6, Bratislava-Petržalka
Nepedagogická pozícia 2.2.2023
Základná škola Milana Rastislava Štefánika
Ul. SNP 3, Ivanka pri Dunaji
Pedagogická pozícia 2.2.2023