Aktuálne ponuky práce v školstve

1 - 20 z 57
Školský klub detí pri Základnej škole
Mierová 46, Bratislava-Ružinov
Pedagogická pozícia 5.10.2022
Súkromná základná umelecká škola
Strečnianska 20, Bratislava-Petržalka
Pedagogická pozícia 5.10.2022
Základná škola s materskou školou
Cádrova 23, Bratislava-Nové Mesto
Nepedagogická pozícia 5.10.2022
Základná škola, Černyševského 8, Bratislava
Černyševského 8, Bratislava-Petržalka
Pedagogická pozícia 5.10.2022
Základná škola, Černyševského 8, Bratislava
Černyševského 8, Bratislava-Petržalka
Nepedagogická pozícia 5.10.2022
Materská škola
Pri Šajbách 22A, Bratislava-Rača
Pedagogická pozícia 5.10.2022
Základná škola
Kollárova 2, Svätý Jur
Pedagogická pozícia 5.10.2022
Základná škola
Kollárova 2, Svätý Jur
Pedagogická pozícia 5.10.2022
Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským - Magyar Tannyelvű Alapiskola és Gimnázium
Dunajská 13, Bratislava-Staré Mesto
Pedagogická pozícia 4.10.2022
Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským - Magyar Tannyelvű Alapiskola és Gimnázium
Dunajská 13, Bratislava-Staré Mesto
Pedagogická pozícia 4.10.2022
Základná škola s materskou školou
Cádrova 23, Bratislava-Nové Mesto
Nepedagogická pozícia 4.10.2022
Stredná odborná škola technická
Vranovská 4, Bratislava-Petržalka
Pedagogická pozícia 4.10.2022
Stredná odborná škola dopravná
Kvačalova 20, Bratislava-Ružinov
Pedagogická pozícia 4.10.2022
Základná škola
Turnianska 10, Bratislava-Petržalka
Pedagogická pozícia 4.10.2022
Materská škola
Holíčska 30, Bratislava-Petržalka
Nepedagogická pozícia 4.10.2022
Základná škola Matky Alexie
Palackého 1, Bratislava-Staré Mesto
Pedagogická pozícia 4.10.2022
Základná škola s materskou školou
Hargašova 5, Bratislava-Záhorská Bystrica
Pedagogická pozícia 4.10.2022
Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií
Kadnárova 7, Bratislava-Rača
Pedagogická pozícia 4.10.2022
Základná škola s materskou školou
Cádrova 23, Bratislava-Nové Mesto
Nepedagogická pozícia 4.10.2022
Základná škola s materskou školou
Cádrova 23, Bratislava-Nové Mesto
Nepedagogická pozícia 4.10.2022