Aktuálne ponuky práce v školstve

1 - 10 z 10
Stredná odborná škola informačných technológií
Hlinícka 1, Bratislava-Rača
Pedagogická pozícia 22.9.2021
Základná škola
Turnianska 10, Bratislava-Petržalka
Pedagogická pozícia 21.9.2021
Základná škola s materskou školou
Školská 4, Chorvátsky Grob
Pedagogická pozícia 17.9.2021
Základná škola
Karloveská 61, Bratislava-Karlova Ves
Pedagogická pozícia 16.9.2021
Základná škola
Medzilaborecká 11, Bratislava-Ružinov
Pedagogická pozícia 14.9.2021
Základná škola Slovenského národného povstania
Ostredková 14, Bratislava-Ružinov
Pedagogická pozícia 13.9.2021
Súkromné gymnázium
Česká 10, Bratislava-Nové Mesto
Pedagogická pozícia 2.9.2021
Gymnázium
Bilíkova 24, Bratislava-Dúbravka
Pedagogická pozícia 31.8.2021
Súkromná základná škola pre žiakov s intelektovým nadaním Cenada
Majerníkova 60, Bratislava-Karlova Ves
Pedagogická pozícia 28.8.2021
Spojená škola
Ostredková 10, Bratislava-Ružinov
Pedagogická pozícia 8.7.2021