Aktuálne ponuky práce v školstve

1 - 13 z 13
Základná škola a GYMNÁZIUM s vyučovacím jazykom maďarským - Magyar Tannyelvű Alapiskola és Gimnázium
Dunajská 13, Bratislava-Staré Mesto
Nepedagogická pozícia 23.9.2021
Školská jedáleň pri Materskej škole
Bohrova 1, Bratislava-Petržalka
Nepedagogická pozícia 22.9.2021
Materská škola
Bohrova 1, Bratislava-Petržalka
Nepedagogická pozícia 22.9.2021
Stredná priemyselná škola elektrotechnická
Zochova 9, Bratislava-Staré Mesto
Nepedagogická pozícia 22.9.2021
Základná škola
Ružová dolina 29, Bratislava-Ružinov
Nepedagogická pozícia 20.9.2021
Základná škola s materskou školou
Kalinčiakova 12, Bratislava-Nové Mesto
Nepedagogická pozícia 16.9.2021
Základná škola
Hlboká cesta 4, Bratislava-Staré Mesto
Nepedagogická pozícia 16.9.2021
Spojená škola internátna
Vlastenecké nám. 1, Bratislava-Petržalka
Nepedagogická pozícia 16.9.2021
Školská jedáleň pri Základnej škole
Fándlyho 11, Pezinok
Nepedagogická pozícia 14.9.2021
Školská jedáleň pri Základnej škole
Vazovova 4, Bratislava-Staré Mesto
Nepedagogická pozícia 9.9.2021
Základná škola s materskou školou
Borodáčova 2, Bratislava-Ružinov
Nepedagogická pozícia 6.9.2021
Základná škola
Fándlyho 11, Pezinok
Nepedagogická pozícia 3.9.2021
Súkromná školská jedáleň GALILEO SCHOOL
Dudvážska 6, Bratislava-Podunajské Biskupice
Nepedagogická pozícia 27.8.2021