Aktuálne ponuky práce v školstve

61 - 76 z 76
Základná škola
Podzámska 35, Hlohovec
Nepedagogická pozícia 2.11.2022
Materská škola
Kvetoslavov 264, Kvetoslavov
Pedagogická pozícia 28.10.2022
Základná škola Mateja Bela
Kláštorná 4, Šamorín
Nepedagogická pozícia 26.10.2022
Súkromné tanečné konzervatórium Dušana Nebylu
Kalinčiakova 47, Trnava
Pedagogická pozícia 24.10.2022
Reedukačné centrum
Zámok 1, Hlohovec
Pedagogická pozícia 24.10.2022
Základná škola s materskou školou
Školská 4, Zeleneč
Pedagogická pozícia 19.10.2022
Stredná odborná škola automobilová
Coburgova 7859/39, Trnava
Pedagogická pozícia 19.10.2022
Základná škola s materskou školou
Bučany 155, Bučany
Nepedagogická pozícia 19.10.2022
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách
V. Paulínyho Tótha 31/5, Senica
Manažment 18.10.2022
Základná škola s materskou školou
Jaslovské Bohunice 341, Jaslovské Bohunice
Pedagogická pozícia 11.10.2022
Základná škola Kvetoslavov 266
Školská ulica 266/3, Kvetoslavov
Pedagogická pozícia 10.10.2022
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách
V. Paulínyho Tótha 31/5, Senica
Pedagogická pozícia 5.10.2022
Základná škola Kvetoslavov 266
Školská ulica 266/3, Kvetoslavov
Pedagogická pozícia 29.9.2022
Základná škola
Štvrť SNP 1415/49, Galanta
Pedagogická pozícia 27.9.2022
Spojena škola
Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda
Pedagogická pozícia 13.9.2022
Spojena škola
Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda
Pedagogická pozícia 13.9.2022