Aktuálne ponuky práce v školstve

61 - 80 z 87
Základná škola
Hlavná 148, Čierny Brod
Pedagogická pozícia 3.11.2023
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách
V. Paulínyho Tótha 31/5, Senica
Pedagogická pozícia 2.11.2023
Základná škola
Komenského 2, Vrbové
Pedagogická pozícia 2.11.2023
Súkromné centrum poradenstva a prevencie
Slnečná 5, Sereď
Pedagogická pozícia 31.10.2023
Základná škola
Maxima Gorkého 21, Trnava
Pedagogická pozícia 30.10.2023
Materská škola
Staničná 2, Piešťany
Nepedagogická pozícia 27.10.2023
Základná škola s materskou školou
Horné Otrokovce 137, Horné Otrokovce
Pedagogická pozícia 26.10.2023
Základná škola s materskou školou
Horné Otrokovce 137, Horné Otrokovce
Pedagogická pozícia 26.10.2023
Základná škola s materskou školou
A. Felcána 4, Hlohovec
Pedagogická pozícia 24.10.2023
Základná škola
Hlavná 25, Zlaté Klasy
Pedagogická pozícia 22.10.2023
Základná škola
Hlavná 25, Zlaté Klasy
Pedagogická pozícia 22.10.2023
Základná škola
Hlavná 25, Zlaté Klasy
Pedagogická pozícia 22.10.2023
Spojená škola
Nám.sv.Cyrila a Metoda 9, Vrbové
Nepedagogická pozícia 19.10.2023
Spojená škola
Nám.sv.Cyrila a Metoda 9, Vrbové
Pedagogická pozícia 17.10.2023
Stredná odborná škola automobilová
Coburgova 7859/39, Trnava
Nepedagogická pozícia 16.10.2023
Stredná odborná škola automobilová
Coburgova 7859/39, Trnava
Pedagogická pozícia 16.10.2023
Základná škola Jana Amosa Komenského
Ulica Komenského 1227/8, Sereď
Pedagogická pozícia 11.10.2023
Základná škola s materskou školou
Atómová 1, Trnava
Nepedagogická pozícia 2.10.2023
Súkromná základná škola BESST
Limbová 3, Trnava
Nepedagogická pozícia 29.9.2023
Súkromná základná škola BESST
Limbová 3, Trnava
Nepedagogická pozícia 19.9.2023