Pracovné ponuky za

Aktuálne ponuky práce v školstve

1 - 7 z 7
Základná škola s materskou školou, Ulica Jána Bottu 27, Trnava
Ulica Jána Bottu 27, Trnava
Nepedagogická pozícia 20.6.2024
Obchodná akadémia
Kukučínova 2, Trnava
Nepedagogická pozícia 6.6.2024
Spojená škola
Beethovenova 27, Trnava
Nepedagogická pozícia 6.6.2024
Elokované pracovisko ako súčasť Cirkevnej Spojenej školy
Pod Párovcami 127, Piešťany
Nepedagogická pozícia 6.6.2024
Gymnázium Pierra de Coubertina
Nám. SNP 9, Piešťany
Nepedagogická pozícia 6.6.2024
Základná škola s materskou školou
Horné Otrokovce 137, Horné Otrokovce
Nepedagogická pozícia 26.4.2024
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách
V. Paulínyho Tótha 31/5, Senica
Nepedagogická pozícia 25.3.2024