Aktuálne ponuky práce v školstve

1 - 6 z 6
Základná škola s materskou školou Sándora Petőfiho s vyučovacím jazykom maďarským - Petőfi Sándor Alapiskola és Óvoda
Richterova 1171 , Sládkovičovo
Pedagogická pozícia 14.05.2021
Základná škola
Školská 840, Lehnice
Pedagogická pozícia 12.05.2021
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola
Školská 116, Lehnice
Pedagogická pozícia 05.05.2021
III. Základná škola
Sadová 620, Senica
Pedagogická pozícia 27.04.2021
Súkromná stredná odborná škola podnikania
Hollého 1380, Senica
Pedagogická pozícia 29.03.2021
Základná škola
Strážnická 1, Skalica
Pedagogická pozícia 15.02.2021