Aktuálne ponuky práce v školstve

1 - 7 z 7
Materská škola
Zvončín 83, Zvončín
Pedagogická pozícia 15.05.2021
Materská škola
Zvončín 83, Zvončín
Pedagogická pozícia 15.05.2021
Materská škola
Zvončín 83, Zvončín
Pedagogická pozícia 15.05.2021
Základná škola
Jilemnického ulica 204/11, Dunajská Streda
Pedagogická pozícia 14.05.2021
Základná škola
SNP 5, Cífer
Nepedagogická pozícia 14.05.2021
Základná škola s materskou školou Sándora Petőfiho s vyučovacím jazykom maďarským - Petőfi Sándor Alapiskola és Óvoda
Richterova 1171 , Sládkovičovo
Pedagogická pozícia 14.05.2021
Špeciálna základná škola
Kollárova 21, Holíč
Pedagogická pozícia 14.05.2021