Aktuálne ponuky práce v školstve

1 - 20 z 29
Základná škola
SNP 5, Cífer
Nepedagogická pozícia 20.10.2021
Základná škola s materskou školou
Atómová 1, Trnava
Pedagogická pozícia 19.10.2021
Základná škola s materskou školou
Atómová 1, Trnava
Pedagogická pozícia 19.10.2021
Základná škola Juraja Fándlyho
Ulica Fándlyho 763/7A, Sereď
Pedagogická pozícia 18.10.2021
Základná škola
Podzámska 35, Hlohovec
Pedagogická pozícia 18.10.2021
Základná škola
Hlavná 148, Čierny Brod
Pedagogická pozícia 18.10.2021
Základná škola s materskou školou
Vančurova 38, Trnava
Pedagogická pozícia 18.10.2021
Gymnázium Jána Hollého, Na hlinách 7279/30, Trnava
Na hlinách 7279/30, Trnava
Nepedagogická pozícia 17.10.2021
Základná škola
SNP 5, Cífer
Pedagogická pozícia 16.10.2021
Materská škola
Hviezdoslavov 51, Hviezdoslavov
Pedagogická pozícia 15.10.2021
Materská škola
Hviezdoslavov 51, Hviezdoslavov
Pedagogická pozícia 15.10.2021
Materská škola
Hviezdoslavov 51, Hviezdoslavov
Pedagogická pozícia 15.10.2021
Stredná zdravotnícka škola
Daxnerova 6, Trnava
Nepedagogická pozícia 14.10.2021
Základná škola
Nám. sv. Ignáca 31, Leopoldov
Nepedagogická pozícia 14.10.2021
Gymnázium Angely Merici
Hviezdoslavova 10, Trnava
Nepedagogická pozícia 14.10.2021
Základná škola
Nám. sv. Ignáca 31, Leopoldov
Nepedagogická pozícia 12.10.2021
Základná škola
Nám. sv. Ignáca 31, Leopoldov
Nepedagogická pozícia 12.10.2021
Základná škola s materskou školou
Komenského 133, Šoporňa
Pedagogická pozícia 12.10.2021
Súkromná základná škola
Gorkého 4, Skalica
Pedagogická pozícia 11.10.2021
Základná škola s materskou školou
Nám.Slov.uč.tovarišstva 15, Trnava
Pedagogická pozícia 11.10.2021