Aktuálne ponuky práce v školstve

21 - 40 z 85
Základná škola s materskou školou
Pionierska 697, Gbely
Pedagogická pozícia 15.3.2023
Elokované pracovisko ako súčasť Cirkevnej materskej školy sv. Alžbety
Ulica Terézie Vansovej 1, Trnava
Nepedagogická pozícia 15.3.2023
Reedukačné centrum
Zámok 2275/9, Hlohovec
Pedagogická pozícia 15.3.2023
Stredná odborná škola chemická
Nerudova 13, Hlohovec
Nepedagogická pozícia 10.3.2023
Základná škola
Maxima Gorkého 21, Trnava
Pedagogická pozícia 9.3.2023
Gymnázium M.R.Štefánika
Slnečná 2, Šamorín
Pedagogická pozícia 9.3.2023
Gymnázium M.R.Štefánika
Slnečná 2, Šamorín
Nepedagogická pozícia 9.3.2023
Arcibiskupské gymnázium biskupa P.Jantauscha
Jána Hollého 9, Trnava
Pedagogická pozícia 9.3.2023
Základná škola s materskou školou
Nám.Slov.uč.tovarišstva 15, Trnava
Pedagogická pozícia 9.3.2023
Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským - Magyar Nyelvű Óvoda
Hubice 37, Hubice
Pedagogická pozícia 8.3.2023
Elokované pracovisko ako súčasť Základnej školy s materskou školou
Športová 2, Zavar
Pedagogická pozícia 8.3.2023
Súkromné tanečné konzervatórium Dušana Nebylu
Kalinčiakova 47, Trnava
Pedagogická pozícia 8.3.2023
Súkromné tanečné konzervatórium Dušana Nebylu
Kalinčiakova 47, Trnava
Pedagogická pozícia 8.3.2023
Reedukačné centrum
Trstín 335, Trstín
Pedagogická pozícia 8.3.2023
Základná škola Kvetoslavov 266
Školská ulica 266/3, Kvetoslavov
Manažment 8.3.2023
Spojena škola
Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda
Pedagogická pozícia 8.3.2023
Základná škola
Spartakovská 5, Trnava
Pedagogická pozícia 8.3.2023
Základná škola s materskou školou
Hlavná 626/2, Špačince
Pedagogická pozícia 7.3.2023
Základná škola s materskou školou
Hlavná 626/2, Špačince
Pedagogická pozícia 7.3.2023
Základná škola s materskou školou
Ulica Maxima Gorkého 21, Trnava
Pedagogická pozícia 6.3.2023