Aktuálne ponuky práce v školstve

1 - 20 z 88
Základná škola s materskou školou Štefana Moysesa
Nám.Štefana Moysesa 23, Banská Bystrica
Pedagogická pozícia 27.5.2022
Základná škola s materskou školou Štefana Moysesa
Nám.Štefana Moysesa 23, Banská Bystrica
Pedagogická pozícia 27.5.2022
Základná škola s materskou školou Štefana Moysesa
Nám.Štefana Moysesa 23, Banská Bystrica
Pedagogická pozícia 27.5.2022
Súkromná základná škola
Ružová 14, Banská Bystrica
Pedagogická pozícia 26.5.2022
Stredná zdravotnícka škola
Lúčna 2, Lučenec
Nepedagogická pozícia 26.5.2022
Základná škola
Sitnianska 32, Banská Bystrica
Pedagogická pozícia 25.5.2022
Materská škola
Bratská 9/1492, Banská Štiavnica
Pedagogická pozícia 25.5.2022
Materská škola
Ul. 1. mája 4, Banská Štiavnica
Pedagogická pozícia 24.5.2022
Materská škola
Ul. 1. mája 4, Banská Štiavnica
Pedagogická pozícia 24.5.2022
Základná škola Andreja Kmeťa
Ul. A. Sládkoviča 823/24, Žarnovica
Pedagogická pozícia 24.5.2022
Gymnázium Jozefa Gregora Tajovského
J.G.Tajovského 25, Banská Bystrica
Nepedagogická pozícia 23.5.2022
Gymnázium Jozefa Gregora Tajovského
J.G.Tajovského 25, Banská Bystrica
Manažment 23.5.2022
Základná škola internátna
Veľká Čalomija 65, Veľká Čalomija
Pedagogická pozícia 19.5.2022
Základná škola internátna
Veľká Čalomija 65, Veľká Čalomija
Pedagogická pozícia 19.5.2022
Základná škola
Spojová 14, Banská Bystrica
Nepedagogická pozícia 19.5.2022
Základná škola
Spojová 14, Banská Bystrica
Nepedagogická pozícia 19.5.2022
Základná škola
Spojová 14, Banská Bystrica
Nepedagogická pozícia 19.5.2022
Súkromná základná škola
Gemerská cesta 1, Lučenec
Pedagogická pozícia 19.5.2022
Súkromná základná škola
Gemerská cesta 1, Lučenec
Pedagogická pozícia 19.5.2022
Základná škola Mihálya Tompu s vyučovacím jazykom maďarským - Tompa Mihály Alapiskola
Šrobárova 11/12, Rimavská Sobota
Pedagogická pozícia 18.5.2022