Aktuálne ponuky práce v školstve

1 - 10 z 10
Základná škola
Moskovská 2, Banská Bystrica
Pedagogická pozícia 1.10.2022
Základná škola
Moskovská 2, Banská Bystrica
Nepedagogická pozícia 1.10.2022
Stredná odborná škola automobilová ako organizačná zložka Spojenej školy
Školská 7, Banská Bystrica
Nepedagogická pozícia 29.9.2022
Materská škola
Klokočova 741/25, Hnúšťa
Pedagogická pozícia 27.9.2022
Základná škola s materskou školou
Horná Ždaňa 107, Horná Ždaňa
Pedagogická pozícia 21.9.2022
Súkromná základná umelecká škola
Gemerská cesta 1, Lučenec
Pedagogická pozícia 20.9.2022
Súkromná základná umelecká škola
Gemerská cesta 1, Lučenec
Pedagogická pozícia 20.9.2022
Súkromná základná umelecká škola
Gemerská cesta 1, Lučenec
Pedagogická pozícia 20.9.2022
Základná škola s materskou školou Štefana Moysesa
Nám.Štefana Moysesa 23, Banská Bystrica
Nepedagogická pozícia 14.9.2022
Základná škola
Spojová 14, Banská Bystrica
Nepedagogická pozícia 12.9.2022