Aktuálne ponuky práce v školstve

1 - 18 z 18
Súkromná materská škola
Mládežnícka 51, Banská Bystrica
Pedagogická pozícia 21.1.2022
Základná škola s materskou školou Andreja Sládkoviča
Pod kostolom 332/25, Hrochoť
Pedagogická pozícia 20.1.2022
Materská škola
Prachatická 2421/45, Zvolen
Pedagogická pozícia 20.1.2022
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským Veľké Dravce 220
-, Veľké Dravce 220
Nepedagogická pozícia 19.1.2022
Materská škola
Prachatická 2421/45, Zvolen
Pedagogická pozícia 18.1.2022
Základná škola
M. Rázusa 1672/3, Zvolen
Nepedagogická pozícia 17.1.2022
Súkromná stredná odborná škola obchodu a služieb
Partizánska 8, Očová
Pedagogická pozícia 14.1.2022
Súkromná stredná odborná škola obchodu a služieb
Partizánska 8, Očová
Pedagogická pozícia 14.1.2022
Súkromná stredná odborná škola obchodu a služieb
Partizánska 8, Očová
Pedagogická pozícia 14.1.2022
Materská škola - Óvoda
Rybárska 1743/8A, Rimavská Sobota
Pedagogická pozícia 14.1.2022
Súkromná stredná odborná škola obchodu a služieb
Partizánska 8, Očová
Pedagogická pozícia 13.1.2022
Súkromná stredná odborná škola obchodu a služieb
Partizánska 8, Očová
Pedagogická pozícia 13.1.2022
Súkromné gymnázium
Gemerská cesta 1, Lučenec
Pedagogická pozícia 10.1.2022
Základná škola
Hodruša-Hámre 227, Hodruša-Hámre
Pedagogická pozícia 10.1.2022
Súkromná základná umelecká škola
Gemerská cesta 1, Lučenec
Pedagogická pozícia 3.1.2022
Základná škola s materskou školou Maximiliána Hella
Štiavnické Bane 128, Štiavnické Bane
Pedagogická pozícia 25.12.2021
Centrum voľného času
Havranské 9, Banská Bystrica
Pedagogická pozícia 23.12.2021
Súkromná špeciálna materská škola
Slnečná 34, Banská Bystrica
Pedagogická pozícia 22.12.2021