Aktuálne ponuky práce v školstve

1 - 7 z 7
Základná škola
Hlavná ulica 86/29, Málinec
Pedagogická pozícia 2.2.2023
Základná škola s materskou školou
Brehy 422, Brehy
Pedagogická pozícia 23.1.2023
Základná škola Jána Zemana Nová Baňa
Školská 44/6, Nová Baňa
Pedagogická pozícia 16.1.2023
Základná škola s materskou školou
Tajovského 2, Badín
Pedagogická pozícia 21.12.2022
Základná škola Jaroslava Simana
Októbrová 16, Valaská
Pedagogická pozícia 15.12.2022
Súkromná základná škola
Lazovná 6, Banská Bystrica
Pedagogická pozícia 15.12.2022
Základná škola Mihálya Tompu s vyučovacím jazykom maďarským - Tompa Mihály Alapiskola
Šrobárova 11/12, Rimavská Sobota
Pedagogická pozícia 7.10.2022