Aktuálne ponuky práce v školstve

1 - 7 z 7
Základná škola s materskou školou T.G.Masaryka
Nám. V. Dunajského 4/14, Ľubietová
Pedagogická pozícia 15.5.2022
Súkromná špeciálna materská škola
Slnečná 34, Banská Bystrica
Pedagogická pozícia 29.4.2022
Súkromná základná škola s materskou školou ako organizačná zložka Súkromnej spojenej školy - predprimárne vzdelávanie
Angyalova ulica 417/31, Kremnica
Pedagogická pozícia 26.4.2022
Súkromná základná škola s materskou školou ako organizačná zložka Súkromnej spojenej školy - predprimárne vzdelávanie
Angyalova ulica 417/31, Kremnica
Pedagogická pozícia 26.4.2022
Elokované pracovisko ako súčasť Základnej školy s materskou školou
Brehy 3, Brehy
Pedagogická pozícia 15.3.2022
Materská škola
Obrancov mieru 876/5, Detva
Pedagogická pozícia 11.3.2022
Materská škola
Prachatická 2421/45, Zvolen
Pedagogická pozícia 8.3.2022