Aktuálne ponuky práce v školstve

1 - 10 z 10
Centrum voľného času
Havranské 9, Banská Bystrica
Pedagogická pozícia 16.8.2022
Stredná odborná škola drevárska
Lučenecká 2193/17, Zvolen
Pedagogická pozícia 16.8.2022
Stredná odborná škola drevárska
Lučenecká 2193/17, Zvolen
Manažment 16.8.2022
Základná škola Mihálya Tompu s vyučovacím jazykom maďarským - Tompa Mihály Alapiskola
Šrobárova 11/12, Rimavská Sobota
Pedagogická pozícia 16.8.2022
Súkromná základná umelecká škola Zacharová
Vlkanovská 89, Vlkanová
Pedagogická pozícia 16.8.2022
Materská škola
Partizánska cesta 74, Jasenie
Pedagogická pozícia 15.8.2022
Materská škola
Partizánska cesta 74, Jasenie
Pedagogická pozícia 15.8.2022
Základná umelecká škola
Školská 590/3, Heľpa
Pedagogická pozícia 15.8.2022
Základná umelecká škola
Školská 590/3, Heľpa
Pedagogická pozícia 15.8.2022
Základná škola s materskou školou Štefana Žáryho
Družstevná 201, Poniky
Pedagogická pozícia 15.8.2022