Aktuálne ponuky práce v školstve

1 - 11 z 11
Základná škola s materskou školou Jána Amosa Komenského
Hubeného 25, Bratislava-Rača
Nepedagogická pozícia 27.9.2021
Základná škola s materskou školou
Riazanská 75, Bratislava-Nové Mesto
Nepedagogická pozícia 27.9.2021
Základná škola s materskou školou - predprimárne vzdelávanie
Kalinčiakova 12, Bratislava-Nové Mesto
Nepedagogická pozícia 24.9.2021
Súkromná školská jedáleň
Česká 10, Bratislava-Nové Mesto
Nepedagogická pozícia 23.9.2021
Základná škola
Tbiliská 4, Bratislava-Rača
Pedagogická pozícia 22.9.2021
Základná škola s materskou školou
Cádrova 23, Bratislava-Nové Mesto
Nepedagogická pozícia 22.9.2021
Stredná odborná škola informačných technológií
Hlinícka 1, Bratislava-Rača
Nepedagogická pozícia 22.9.2021
Súkromná stredná odborná škola HOST
Riazanská 75, Bratislava-Nové Mesto
Nepedagogická pozícia 22.9.2021
ŠKOLA PRE MIMORIADNE NADANÉ DETI a Gymnázium
Teplická 7, Bratislava-Nové Mesto
Nepedagogická pozícia 22.9.2021
Stredná odborná škola informačných technológií
Hlinícka 1, Bratislava-Rača
Pedagogická pozícia 22.9.2021
Základná škola s materskou školou
Riazanská 75, Bratislava-Nové Mesto
Nepedagogická pozícia 21.9.2021