Aktuálne ponuky práce v školstve

1 - 6 z 6
Súkromná materská škola Felix
Mikovíniho 3, Bratislava-Nové Mesto
Pedagogická pozícia 21.11.2022
Materská škola
Gelnická 34, Bratislava-Rača
Pedagogická pozícia 8.11.2022
Elokované pracovisko ako súčasť Základnej školy s materskou školou
Šuňavcova 13, Bratislava-Nové Mesto
Pedagogická pozícia 2.11.2022
Súkromná základná škola
Trnavská cesta 3421/39, Bratislava-Nové Mesto
Pedagogická pozícia 28.10.2022
Súkromná materská škola Felix
Mikovíniho 3, Bratislava-Nové Mesto
Pedagogická pozícia 27.9.2022
Súkromná materská škola Felix
Mikovíniho 3, Bratislava-Nové Mesto
Pedagogická pozícia 14.9.2022