Pracovné ponuky za

Aktuálne ponuky práce v školstve

1 - 4 z 4
Súkromná materská škola BESST
Limbová 3, Trnava
Pedagogická pozícia 22.11.2022
Materská škola
V jame 27, Trnava
Pedagogická pozícia 21.11.2022
Elokované pracovisko ako súčasť Základnej školy s materskou školou
Radová 318/45, Ružindol
Pedagogická pozícia 21.11.2022
Základná škola
Maxima Gorkého 21, Trnava
Pedagogická pozícia 3.11.2022