Aktuálne ponuky práce v školstve

1 - 20 z 75
Základná škola s materskou školou
Odborárska 2, Bratislava-Nové Mesto
Pedagogická pozícia 2.6.2023
Základná škola s materskou školou - predprimárne vzdelávanie
Cerová 277, Cerová
Pedagogická pozícia 2.6.2023
Súkromná materská škola - ELBA
Smetanova 2, Prešov
Pedagogická pozícia 2.6.2023
Základná škola s MŠ
Školská 11, Slovenský Grob
Pedagogická pozícia 2.6.2023
Materská škola
Timravina 6, Bratislava-Staré Mesto
Pedagogická pozícia 2.6.2023
Súkromná materská škola
Malinovského 882, Čachtice
Pedagogická pozícia 1.6.2023
Materská škola pri ZŠ
Hlavná 293, Častá
Pedagogická pozícia 1.6.2023
Základná škola s materskou školou
Ľubeľa 161, Ľubeľa
Pedagogická pozícia 1.6.2023
Základná škola s materskou školou
Prenčov 203, Prenčov
Pedagogická pozícia 1.6.2023
Materská škola
Karadžičova 51, Bratislava-Staré Mesto
Pedagogická pozícia 31.5.2023
Materská škola
Prešovská 28, Bratislava-Ružinov
Pedagogická pozícia 31.5.2023
Elokované pracovisko ako súčasť Základnej školy s materskou školou
Šuňavcova 13, Bratislava-Nové Mesto
Pedagogická pozícia 30.5.2023
Materská škola sv. Vincenta de Paul
Chlumeckého 12, Bratislava-Ružinov
Pedagogická pozícia 30.5.2023
Základná škola s materskou školou
Pod hájom 967, Dubnica nad Váhom
Pedagogická pozícia 30.5.2023
Súkromná materská škola Felix
Mikovíniho 3, Bratislava-Nové Mesto
Pedagogická pozícia 30.5.2023
Materská škola
Miletičova 37, Bratislava-Ružinov
Pedagogická pozícia 29.5.2023
Základná škola s materskou školou
Andreja Kubinu 34, Trnava
Pedagogická pozícia 29.5.2023
Základná škola s materskou školou
Andreja Kubinu 34, Trnava
Pedagogická pozícia 29.5.2023
Materská škola
Gorazdova 6, Bratislava-Staré Mesto
Pedagogická pozícia 29.5.2023
Základná škola s materskou školou
Odborárska 2, Bratislava-Nové Mesto
Pedagogická pozícia 29.5.2023