Aktuálne ponuky práce v školstve

1 - 2 z 2
Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva ako súčasť Spojenej školy
Hradná 7, Komárno
Pedagogická pozícia 29.7.2021
Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie
Pevnostný rad 14, Komárno
Pedagogická pozícia 3.7.2021