Aktuálne ponuky práce v školstve

41 - 60 z 82
Materská škola
Prachatická 2421/45, Zvolen
Pedagogická pozícia 5.5.2022
Základná škola
Hlavná ulica 86/29, Málinec
Nepedagogická pozícia 4.5.2022
Základná škola
Hlavná ulica 86/29, Málinec
Pedagogická pozícia 4.5.2022
Základná škola
Hlavná ulica 86/29, Málinec
Pedagogická pozícia 4.5.2022
Základná škola
Hlavná ulica 86/29, Málinec
Pedagogická pozícia 4.5.2022
Gymnázium Františka Švantnera
Bernolákova 9, Nová Baňa
Pedagogická pozícia 4.5.2022
Súkromná materská škola
Mládežnícka 51, Banská Bystrica
Nepedagogická pozícia 3.5.2022
Základná škola Sama Cambela
Školská 14, Slovenská Ľupča
Pedagogická pozícia 3.5.2022
Základná škola s materskou školou
Veľká Lehota 433, Veľká Lehota
Pedagogická pozícia 30.4.2022
Súkromná špeciálna materská škola
Slnečná 34, Banská Bystrica
Pedagogická pozícia 29.4.2022
Súkromná základná škola s materskou školou ako organizačná zložka Súkromnej spojenej školy - predprimárne vzdelávanie
Angyalova ulica 417/31, Kremnica
Pedagogická pozícia 26.4.2022
Súkromná základná škola s materskou školou ako organizačná zložka Súkromnej spojenej školy - predprimárne vzdelávanie
Angyalova ulica 417/31, Kremnica
Pedagogická pozícia 26.4.2022
Súkromná základná škola
Lazovná 6, Banská Bystrica
Pedagogická pozícia 21.4.2022
Základná škola Mihálya Tompu s vyučovacím jazykom maďarským - Tompa Mihály Alapiskola
Šrobárova 11/12, Rimavská Sobota
Nepedagogická pozícia 8.4.2022
Súkromná základná škola Guliver
Andreja Trúchleho Sytnianskeho 2867/4, Banská Štiavnica
Pedagogická pozícia 7.4.2022
Súkromná základná škola Guliver
Andreja Trúchleho Sytnianskeho 2867/4, Banská Štiavnica
Pedagogická pozícia 7.4.2022
Základná škola s materskou školou Maximiliána Hella
Štiavnické Bane 128, Štiavnické Bane
Pedagogická pozícia 4.4.2022
Základná škola
Ulica Vajanského 2844/47, Lučenec
Pedagogická pozícia 3.4.2022
Základná škola
Ulica Vajanského 2844/47, Lučenec
Pedagogická pozícia 3.4.2022
Stredná odborná škola
Bystrická 4, Žarnovica
Pedagogická pozícia 23.3.2022