Aktuálne ponuky práce v školstve

1 - 16 z 16
Základná škola
Medzilaborecká 11, Bratislava-Ružinov
Pedagogická pozícia 29.11.2023
Základná škola s materskou školou
Riazanská 75, Bratislava-Nové Mesto
Pedagogická pozícia 27.11.2023
Základná škola s materskou školou
Na Výhone 188/16, Moravany nad Váhom
Pedagogická pozícia 23.11.2023
Základná škola
Turnianska 10, Bratislava-Petržalka
Pedagogická pozícia 20.11.2023
Základná škola
Bukovecká 17, Košice-Nad jazerom
Pedagogická pozícia 19.11.2023
Základná škola s materskou školou Viliama Záborského
Levická 737, Vráble
Pedagogická pozícia 15.11.2023
Základná škola
Šarfická 301, Blatné
Pedagogická pozícia 15.11.2023
Súkromná základná škola s materskou školou Marie Montessori
Borinská 23, Bratislava-Lamač
Pedagogická pozícia 8.11.2023
Základná škola
Športovcov 372/21, Partizánske
Pedagogická pozícia 8.11.2023
Súkromná základná škola Guliver
Andreja Trúchleho Sytnianskeho 2867/4, Banská Štiavnica
Pedagogická pozícia 31.10.2023
Evanjelická základná škola
Palisády 57, Bratislava-Staré Mesto
Pedagogická pozícia 26.10.2023
Základná škola
Rohožník 399, Rohožník
Pedagogická pozícia 24.10.2023
Základná škola s materskou školou
Mútne 224, Mútne
Pedagogická pozícia 17.10.2023
Základná škola
Turnianska 10, Bratislava-Petržalka
Pedagogická pozícia 12.10.2023
Spojená škola sv. Františka Assiského
Kláštorné nám. 1, Malacky
Pedagogická pozícia 11.10.2023
Základná škola s materskou školou
Pionierska 2, Brezno
Pedagogická pozícia 27.9.2023