Aktuálne ponuky práce v školstve

1 - 4 z 4
Obchodná akadémia Imricha Karvaša
Hrobákova 11, Bratislava-Petržalka
Nepedagogická pozícia 28.11.2022
Stredná odborná škola technická
Vranovská 4, Bratislava-Petržalka
Nepedagogická pozícia 8.11.2022
Elokované pracovisko ako súčasť Základnej školy s materskou školou
Trnková 4, Bratislava-Jarovce
Nepedagogická pozícia 24.10.2022
Cirkevná materská škola Márie Mazzarellovej
Lachova 33, Bratislava-Petržalka
Nepedagogická pozícia 18.10.2022