Aktuálne ponuky práce v školstve

1 - 20 z 20
Základná škola s materskou školou
Odborárska 2, Bratislava-Nové Mesto
Nepedagogická pozícia 14.10.2021
Základná škola s materskou školou
Odborárska 2, Bratislava-Nové Mesto
Pedagogická pozícia 14.10.2021
Základná škola s materskou školou
Cádrova 23, Bratislava-Nové Mesto
Nepedagogická pozícia 12.10.2021
Súkromná materská škola Felix
Mikovíniho 3, Bratislava-Nové Mesto
Pedagogická pozícia 12.10.2021
Liečebno - výchovné sanatórium
Hrdličkova 21, Bratislava-Nové Mesto
Pedagogická pozícia 12.10.2021
Súkromná ZŠ
Česká 10, Bratislava-Nové Mesto
Pedagogická pozícia 11.10.2021
Základná škola s materskou školou
Česká 10, Bratislava-Nové Mesto
Nepedagogická pozícia 8.10.2021
Základná škola s materskou školou
Česká 10, Bratislava-Nové Mesto
Pedagogická pozícia 8.10.2021
Základná škola s MŠ
Česká 10, Bratislava-Nové Mesto
Pedagogická pozícia 8.10.2021
Základná škola s materskou školou
Cádrova 23, Bratislava-Nové Mesto
Nepedagogická pozícia 7.10.2021
Základná škola s materskou školou
Cádrova 23, Bratislava-Nové Mesto
Nepedagogická pozícia 7.10.2021
Základná škola s materskou školou
Cádrova 23, Bratislava-Nové Mesto
Nepedagogická pozícia 7.10.2021
Hotelová akadémia
Mikovíniho 1, Bratislava-Nové Mesto
Pedagogická pozícia 4.10.2021
Spojená škola internátna
Hrdličkova 17, Bratislava-Nové Mesto
Pedagogická pozícia 1.10.2021
Súkromné gymnázium
Česká 10, Bratislava-Nové Mesto
Pedagogická pozícia 30.9.2021
Súkromná materská škola Felix
Mikovíniho 3, Bratislava-Nové Mesto
Pedagogická pozícia 29.9.2021
Základná škola Kataríny Brúderovej
Osloboditeľská 1 , Bratislava
Nepedagogická pozícia 23.9.2021
Súkromná stredná odborná škola HOST
Riazanská 75, Bratislava-Nové Mesto
Nepedagogická pozícia 22.9.2021
ŠKOLA PRE MIMORIADNE NADANÉ DETI a Gymnázium
Teplická 7, Bratislava-Nové Mesto
Nepedagogická pozícia 22.9.2021
Základná škola Kataríny Brúderovej
Osloboditeľská 1 , Bratislava
Pedagogická pozícia 21.9.2021