Pracovné ponuky za

Aktuálne ponuky práce v školstve

1 - 2 z 2
Elokované pracovisko ako súčasť Cirkevnej materskej školy sv. Alžbety
Ulica Terézie Vansovej 1, Trnava
Nepedagogická pozícia 21.11.2022
Základná škola s materskou školou
Školská 3, Šúrovce
Nepedagogická pozícia 3.11.2022