Aktuálne ponuky práce v školstve

1 - 3 z 3
Základná škola
Rozmarínová 1, Komárno
Pedagogická pozícia 15.10.2021
Základná škola Jána Amosa Komenského
Rábska 14, Kolárovo
Pedagogická pozícia 4.10.2021
Gymnázium Hansa Selyeho s vyučovacím jazykom maďarským - Selye János Gimnázium
Biskupa Királya 5, Komárno
Pedagogická pozícia 27.9.2021