Aktuálne ponuky práce v školstve

1 - 13 z 13
Spojená škola de La Salle
Detvianska 24, Bratislava-Rača
Pedagogická pozícia 29.7.2021
Základná škola
Chminianske Jakubovany 270, Chminianske Jakubovany
Pedagogická pozícia 19.7.2021
Základná škola
Štúrova 341, Hanušovce nad Topľou
Pedagogická pozícia 18.7.2021
Základná škola
Školská 10, Malá Ida
Pedagogická pozícia 9.7.2021
Základná škola s MŠ
Lakšárska Nová Ves 397, Lakšárska Nová Ves
Pedagogická pozícia 7.7.2021
Základná škola
Nobelovo námestie 6, Bratislava-Petržalka
Pedagogická pozícia 7.7.2021
Základná škola Márie Rázusovej-Martákovej
Nábr. 4. apríla 1936/23, Liptovský Mikuláš
Pedagogická pozícia 6.7.2021
Základná škola s MŠ
Školská 19, Sokolovce
Pedagogická pozícia 30.6.2021
Základná škola
Školská 3, Poltár
Pedagogická pozícia 24.6.2021
Súkromná základná škola
Mládežnícka 51, Banská Bystrica
Pedagogická pozícia 23.6.2021
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola
Komenského 37, Tekovské Lužany
Pedagogická pozícia 21.6.2021
Súkromná základná škola BAKOMI
Gwerkovej-Göllnerovej 6, Banská Štiavnica
Pedagogická pozícia 7.6.2021
Súkromná spojená škola
Dolná 417/31, Kremnica
Pedagogická pozícia 13.5.2021