Aktuálne ponuky práce v školstve

1 - 3 z 3
Základná škola s materskou školou Štefana Moysesa
Nám.Štefana Moysesa 23, Banská Bystrica
Pedagogická pozícia 27.5.2022
Základná škola Mihálya Tompu s vyučovacím jazykom maďarským - Tompa Mihály Alapiskola
Šrobárova 11/12, Rimavská Sobota
Pedagogická pozícia 18.5.2022
Základná škola
Hlavná ulica 86/29, Málinec
Pedagogická pozícia 4.5.2022