Aktuálne ponuky práce v školstve

1 - 11 z 11
Základná škola - Alapiskola
Husiná 156, Husiná
Pedagogická pozícia 14.06.2021
Základná škola s MŠ
Cerovo 58, Cerovo
Pedagogická pozícia 14.06.2021
Základná škola s MŠ
Dúžavská cesta 11/1054, Rimavská Sobota
Pedagogická pozícia 11.06.2021
Základná škola s MŠ
Cerovo 58, Cerovo
Pedagogická pozícia 08.06.2021
Súkromná základná škola BAKOMI
Gwerkovej-Göllnerovej 6, Banská Štiavnica
Pedagogická pozícia 07.06.2021
Súkromná základná škola
Lazovná 6, Banská Bystrica
Pedagogická pozícia 07.06.2021
Súkromná základná škola
Lazovná 6, Banská Bystrica
Pedagogická pozícia 07.06.2021
Základná škola Jána Zemana
Školská 44/6, Nová Baňa
Pedagogická pozícia 08.06.2021
Základná škola
Hlavná ulica 86/29, Málinec
Pedagogická pozícia 04.06.2021
Základná škola s VJM
Veľké Dravce 220, Veľké Dravce
Pedagogická pozícia 20.05.2021
Súkromná základná škola
Ružová 14, Banská Bystrica
Pedagogická pozícia 20.05.2021