Aktuálne ponuky práce v školstve

1 - 20 z 23
Základná škola internátna
Veľká Čalomija 65, Veľká Čalomija
Pedagogická pozícia 19.5.2022
Základná škola internátna
Veľká Čalomija 65, Veľká Čalomija
Pedagogická pozícia 19.5.2022
Súkromná základná škola
Gemerská cesta 1, Lučenec
Pedagogická pozícia 19.5.2022
Základná škola Mihálya Tompu s vyučovacím jazykom maďarským - Tompa Mihály Alapiskola
Šrobárova 11/12, Rimavská Sobota
Pedagogická pozícia 18.5.2022
Základná škola
Golianova 8, Banská Bystrica
Pedagogická pozícia 17.5.2022
Cirkevná základná škola sv. Jána Bosca
T. G. Masaryka 9, Lučenec
Pedagogická pozícia 11.5.2022
Základná škola
Sitnianska 32, Banská Bystrica
Pedagogická pozícia 9.5.2022
Základná škola s materskou školou
Horná Ždaňa 107, Horná Ždaňa
Pedagogická pozícia 6.5.2022
Základná škola
Hlavná ulica 86/29, Málinec
Pedagogická pozícia 4.5.2022
Základná škola
Hlavná ulica 86/29, Málinec
Pedagogická pozícia 4.5.2022
Základná škola Sama Cambela
Školská 14, Slovenská Ľupča
Pedagogická pozícia 3.5.2022
Základná škola s materskou školou
Veľká Lehota 433, Veľká Lehota
Pedagogická pozícia 30.4.2022
Súkromná základná škola Guliver
Andreja Trúchleho Sytnianskeho 2867/4, Banská Štiavnica
Pedagogická pozícia 7.4.2022
Základná škola s materskou školou Maximiliána Hella
Štiavnické Bane 128, Štiavnické Bane
Pedagogická pozícia 4.4.2022
Základná škola
Ulica Vajanského 2844/47, Lučenec
Pedagogická pozícia 3.4.2022
Základná škola
Ulica Vajanského 2844/47, Lučenec
Pedagogická pozícia 3.4.2022
Súkromná základná škola Guliver
Andreja Trúchleho Sytnianskeho 2867/4, Banská Štiavnica
Pedagogická pozícia 22.3.2022
Základná škola
Fraňa Kráľa 838, Žarnovica
Pedagogická pozícia 11.3.2022
Základná škola
Hodruša-Hámre 227, Hodruša-Hámre
Pedagogická pozícia 9.3.2022
Súkromná základná škola Guliver
Andreja Trúchleho Sytnianskeho 2867/4, Banská Štiavnica
Pedagogická pozícia 21.2.2022