Aktuálne ponuky práce v školstve

1 - 4 z 4
Základná škola Mihálya Tompu s vyučovacím jazykom maďarským - Tompa Mihály Alapiskola
Šrobárova 11/12, Rimavská Sobota
Pedagogická pozícia 18.5.2022
Základná škola
Hlavná ulica 86/29, Málinec
Pedagogická pozícia 4.5.2022
Základná škola
Ulica Vajanského 2844/47, Lučenec
Pedagogická pozícia 3.4.2022
Súkromná základná škola Guliver
Andreja Trúchleho Sytnianskeho 2867/4, Banská Štiavnica
Pedagogická pozícia 8.2.2022