Aktuálne ponuky práce v školstve

1 - 4 z 4
Základná škola
Pieninská 27, Banská Bystrica
Pedagogická pozícia 9.11.2022
Základná škola Mihálya Tompu s vyučovacím jazykom maďarským - Tompa Mihály Alapiskola
Šrobárova 11/12, Rimavská Sobota
Pedagogická pozícia 7.10.2022
Základná škola s materskou školou
Horná Ždaňa 107, Horná Ždaňa
Pedagogická pozícia 21.9.2022
Súkromná základná škola BAKOMI
A. Gwerkovej-Göllnerovej 6, Banská Štiavnica
Pedagogická pozícia 22.7.2022